Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Z radością informujemy o nawiązaniu współpracy merytorycznej z PORAJ Kancelaria Prawno-Patentowa Sp. z o.o. z  Poznania. Jako pierwszy krok w tej współpracy, poniżej znajdziecie Państwo bardzo ciekawy artykuł na temat rejestracji znaków towarowych. Rejestracja znaku towarowego to rekomendowany pierwszy krok w budowaniu silnej marki. Choć jest to wydatek dla firmy, w biznesowej perspektywie, okazuje się bezcennym atutem w grze o przewagę rynkową, budowanie komunikacji z klientami, walkę z podróbkami, czy zwiększenie sprzedaży. Znakomitym przykładem, że lepiej rejestrować swój znak handlowy jest spór pomiędzy InPost (który to zarejestrował znak Paczkomat) a Pocztą Polską o nazwę Paczkomat, w szczególności o jego odmienianie lub nie.

Rejestracja znaku towarowego – koszty

Całkowite koszty zastrzeżenia znaku towarowego zależą przede wszystkim od zakresu ochrony. Opłata za zastrzeżenie znaku online w Urzędzie Patentowym, w jednej klasie towarowej wynosi: 400,00 PLN.
Za rozszerzenie ochrony na każdą kolejną klasę + 120,00PLN.
Zgłoszenie drogą tradycyjna: 450,00PLN.
Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę: 400,00 PLN.
Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90,00 PLN.
Opłata urzędowa za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 890,00 [online] lub 940,00 PLN.

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego unijnego w 1 klasie towarowej: 1000,00 EUR.
Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie drogą elektroniczną: 850,00 EUR.
Opłata za drugą klasę: 50,00 EUR.
Opłata za każdą następną wskazaną klasę: 150,00 EUR.

Zastrzeżenie znaku towarowego online w dwóch klasach wyniesie: 900,00 EUR.

W obu przypadkach, do kosztu zastrzeżenia należy doliczyć indywidualnie ustalone honorarium rzecznika patentowego (jeżeli zastrzega on znak w imieniu przedsiębiorcy).

Od 23 stycznia do 8 grudnia 2023 każde mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, może ubiegać się o dofinansowanie na rejestrację znaków towarowych z Funduszu Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej: The Ideas Powered for Business.

Każde MŚP może uzyskać do 75% zwrotu opłat za rejestrację znaków towarowych w systemie regionalnym, krajowym lub europejskim oraz do 50 % zwrotu opłat rejestrcyjnych w systemie międzynarodowym, czyli poza UE.

Łączna suma wpłat za rejestracje nie może przekroczyć 1000,00 EUR na beneficjenta.

Etapy rejestracji znaku towarowego

 

rejestracja znaku towarowego

KROK 1 Wnioskodawca składa wniosek o dotację (bon). Uprasza się o nierozpoczynanie rejestracji znaku przed otrzymaniem bonów, w przeciwnym razie związane z nimi opłaty zostaną uznane za niekwalifikowalne, a zatem niepodlegające zwrotowi.

KROK 2 Wnioskodawca zostaje powiadomiony o wyniku rozpatrywania wniosku. Decyzja o przyznaniu dotacji powiązana z konkretnym (konkretnymi) bonem (bonami) stanie się skuteczna z dniem jej doręczenia beneficjentom.

KROK 3 Beneficjent może realizować działania z zakresu własności intelektualnej związane z przyznanym bonem (bonami). Należy pamiętać, że czas na aktywację bonu (bonów) jest ograniczony.

KROK 4 Beneficjent wnioskuje o zwrot kosztów zrealizowanych działań związanych z własnością intelektualną, do wysokości limitu kwoty bonu (bonów).

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wnioskodawcy muszą skorzystać z elektronicznego formularza wniosku (eForm) dostępnego na stronie internetowej Ideas Powered for Business – Fundusz MŚP pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund
Wniosek może złożyć właściciel, pracownik lub upoważniony przedstawiciel zewnętrzny dział
ający w ich imieniu. Dotacje są przyznawane MŚP, a zwrot kosztów jest zawsze przekazywany bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP.


Rejestracja znaku towarowego – WYMAGANE DOKUMENTY

Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa (przykład) zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju (przykłady) oraz kod BIC/SWIFT.

Zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przedsiębiorstwu przez właściwy organ krajowy.

Jeżeli MŚP jest reprezentowane przez zewnętrznego przedstawiciela lub jeżeli jest się zewnętrznym przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” (szablon) podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.

Każdy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie ekspertów Poraj
Odpowiadamy osobiście: 61 843 21 00
Lub mailowo: kancelaria@poraj.com

Anna Cybulka | Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa Poraj
partner, rzecznik patentowy, mediator IP
Uladzimir Cybulka | Poraj Kancelaria Prawno-Patentowa Poraj
partner | rzecznik patentowy | mediator IP


Zachęcamy również do lektury:
https://poraj.com/dofinansowanie-ue-na-rejestracje-znakow-towarowych-i-wzorow-przemyslowych/

Udostępnij:

Pobierz bezpłatny ebook

Jak założyć sklep na Facebooku i Instagramie?

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie zapoznasz się tutaj: polityka prywatności.