Raportowanie sprzedaży przez Internet

Wielkimi krokami zbliża się data wejścia w życie ustawy, która potocznie jest określana jako ustawa o raportowaniu sprzedaży przez Internet. Obowiązek jej przyjęcia wynika wprost z unijnej dyrektywy DAC7, która poszerza współpracę państw w zakresie wymiany informacji podatkowych.

Nowe przepisy bez wątpienia będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie zarówno operatorów platform internetowych umożliwiających swoim użytkownikom dokonywanie transakcji za ich pośrednictwem, jak i na samych sprzedających.

Dlaczego? Jednym z najistotniejszych założeń ustawy jest bowiem wprowadzenie obowiązku raportowania przez operatorów platform internetowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o dokonywanych transakcjach przez poszczególnych sprzedawców.

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zostanie przekazane, gdy dany sprzedawca dokona więcej niż 30 transakcji za pośrednictwem danej platformy lub gdy jego łączne wynagrodzenie z tego tytułu przekroczy 2 tysiące euro. Oznacza to, że dokonanie większej liczby transakcji niż wskazany w ustawie limit  będzie wiązało się z automatycznym raportem o sprzedawcy, choćby ich wartość była niższa niż 2 tysiące euro. Podobnie, przekroczenie wskaźnika wynagrodzenia przy dokonaniu choćby jednej transakcji, również będzie rodziło obowiązek przekazania danych do Administracji Skarbowej.

Nie powinna przy tym zmylić nomenklatura ustawowa, która posługuje się pojęciem sprzedawcy. Raportowaniu podlegać ma bowiem nie tylko sprzedaż rozumiana jako wymiana towaru za określoną kwotę pieniędzy, ale również takie czynności jak np. udostępnienie nieruchomości lub jej części (czyli np. najem lub dzierżawa) czy udostępnienie pojazdu. Co ciekawe, usługi świadczone osobiście przez „sprzedawcę” obejmujące pracę wykonywaną w trybie zadaniowym lub czasowym  (zarówno online, jak i offline) na żądanie użytkownika platformy (jak np. usługa montażowa, hydrauliczna, budowlana), także będą podlegały sprawozdaniu.

Co ciekawe, obowiązkiem raportowania objęci zostaną nie tylko operatorzy krajowi czy unijni, ale także mający siedzibę poza Unią Europejską, w związku z czym krajowe organy podatkowe będą otrzymywać informacje także o transakcjach dokonywanych poza granicami naszego państwa.

Jaki wpływ będą miały nowe przepisy na sprzedawców?

Niewątpliwie sama dyrektywa, jak i ustawa mają na celu uszczelnianie systemów podatkowych w obrębie Unii Europejskiej. Uzyskanie danych o dokonywanych transakcjach będzie mogło stanowić podstawę do wszczęcia kontroli wobec podmiotów, które w sposób regularny uzyskują przychody ze sprzedaży internetowej.

Konsekwencji kontroli powinny się obawiać w szczególności osoby, które oficjalnie nie prowadzą działalności gospodarczej, choć faktycznie mogą być do tego zobowiązane, jak również podmioty z zarejestrowaną działalnością, które próbują zaniżyć skalę prowadzonej sprzedaży w celu uniknięcia zapłaty podatku lub jego obniżenia.

Ustawa aktualnie oczekuje na podpis Prezydenta RP, a jej wejście w życie zaplanowano na 1 lipca 2024 r.

Adriana Kidawa
Radca prawny, Partner w AKKG Gruszka Kidawa Radcowie Prawni Sp. p.
https://akkg.pl

Informujemy, że zawiązaliśmy współpracę z kancelarią i będziemy dzielili się wiedzą prawniczą z obszaru e-commerce.

Udostępnij:

Pobierz bezpłatny ebook

Jak założyć sklep na Facebooku i Instagramie?

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie zapoznasz się tutaj: polityka prywatności.