News

Przyszłość handlu i ekologii- relacja z 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji

20 maja 2024 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria odbył się 6. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień i debat z udziałem liderów sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji w Polsce oraz przedstawicieli administracji państwowej i ekspertów z Polski i zagranicy. Uroczystego otwarcia dokonała Renata Juszkiewicz, Przewodnicząca Rady Programowej kongresu (Prezes Zarządu POHiD, Wiceprezydent EuroCommerce). “Tegoroczną edycję rozpoczniemy od przedstawienia perspektyw dla rozwoju gospodarek globalnej, europejskiej i polskiej, i w tym kontekście przyszłości handlu. (…) Sieci handlowe są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju i to dobitnie pokazała pandemia, kiedy tak naprawdę mieliśmy zerwane łańcuchy dostaw, i bardzo dbaliśmy o to, żeby te dostawy były realizowane i były one realizowane. Dlatego też byliśmy, jesteśmy i będziemy gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju.” – mówiła Prezes Juszkiewicz. Przemówienia wygłosili przedstawiciele rządu oraz eksperci z różnych sektorów, którzy omówili kluczowe wyzwania i perspektywy związane z handlem. Pierwszym mówcą był Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił znaczenie rolnictwa oraz rolę sektora handlu w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, a także w kontekście rozwoju polskiej gospodarki. “Sieci handlowe mają swoją wyjątkową wartość w ujęciu globalnym choć są też przedmiotem szeregu dyskusji, ocen, analiz i ja zawsze mówię o potrzebie dialogu w systemie. (…) Warto pamiętać, że handel jednoczy świat, i to jest ważne przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać szczególnie dziś, po 20 latach obecności w Unii Europejskiej (…). Wiemy jak ważny jest wspólny, jednolity rynek, który przynosi istotne korzyści, często dużo większe niż te przepływy finansowe, które są w ramach polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej” – mówił Minister Siekierski. Następnie głos zabrał Piotr Szczepański, Dyrektor Gabinetu Politycznego z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który skupił się na politykach klimatycznych i środowiskowych oraz konieczności budowania efektywnych strategii pro-środowiskowych przez podmioty sektora: “Myślenie proekologiczne nie jest już tylko niszową ideą, zaprzątającą głowę kilku ludziom, ale stało się symptomem zmian. Zmian połączonych ze zmianami klimatycznymi, które świat sobie uświadomił w ostatnich kilkudziesięciu latach. (…) Myślenie o klimacie na dobre zadomowiło się obecnie w dyskursie społecznym. Początkowo był to trend, a obecnie jest to stały element zbiorowego myślenia o miejscu człowieka w środowisku naturalnym.” Christel Delberghe, Dyrektor Generalna EuroCommerce, przedstawiła wyzwania dla handlu z perspektywy rynku europejskiego, podkreślając rolę innowacji i zrównoważonego rozwoju. Kolejnym prelegentem był Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, który omówił kluczowe wyzwania dla handlu z perspektywy rynku polskiego w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na świecie. Zaprezentował raport pt. Wyzwania w handlu globalnym 2024, który powstał we współpracy Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji z Centrum Gospodarki Światowe UKSW pod kierownictwem Prof. dr hab. Konrada Raczkowskiego. Na koniec przemówienie wygłosiła Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokatka i wspólniczka w Kancelarii Prawnej Modzelewska & Paśnik, która skupiła się na prawnych aspektach handlu, w szczególności na kwestiach związanych z informowaniem o cenach oraz przewagą kontraktową. Przemówienia te stanowiły kompleksowy przegląd aktualnych wyzwań i perspektyw w sektorze handlu, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Podczas debaty inauguracyjnej prezesi i członkowie zarządów międzynarodowych koncernów handlowych przeanalizowali wyzwania z jakimi mierzy się sektor handlu oraz wkład branży w rozwój polskiej gospodarki. Omówili oni wyzwania geopolityczne, ekonomiczne oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym, z którymi mierzą się pracodawcy w handlu, rosnące koszty pracy, deficyt kadr, zatrudnianie migrantów, wpływ trudnej sytuacji gospodarczej na konsumentów i sieci handlowe oraz inwestycje w technologie jako klucz do sukcesu firm. “Najważniejszy w obecnej sytuacji jest klient, to on dyktuje zmiany na Polskim rynku. Klient polski jest klientem wymagającym i bardzo dobrze znającym rynek, kupuje w sposób bardzo mądry i teraz, żeby zaproponować odpowiednią ofertę klientowi trzeba mieć nie tylko ceny, co jest absolutną podstawą, ale trzeba mieć bardzo dobre, szeroko rozumiane dobre doświadczenia zakupowe.” – podsumował dyskusję Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska. Następnie akcent dyskusji przeniesiony został na budowanie i realizację polityki human experience. Prelegenci omawiali m.in. wyzwania związane z utrzymaniem klienta i rolą innowacji w płatnościach bezgotówkowych, personalizacją i segmentacją klientów, badaniem wyborów konsumenckich za pomocą technologii, strategią medialną opartą na danych oraz nowoczesnymi metodami płatności i ich wpływem na zachowania konsumenckie. “Klient, który jest lojalny to klient taki, który dostaje rozwiązania, które dają mu wybór, które są wygodne, które są bezpieczne, i które są szybkie. (…) To na czym musimy się koncentrować to jest właśnie takie doświadczenie klienta, żeby on wchodząc w interakcję z naszą marką (…), miał przede wszystkim jasną informację co się dzieje – żeby miał wybór czy chce działać w świecie offline czy online, żeby mógł wybrać sposób płatności.” – wyjaśniała Małgorzata Domagała, Vice President, Products and Solutions (Poland, Czechia, Slovakia), Mastercard. Przemówienie wygłosił Ryszard Petru, Poseł na Sejm RP, Ekonomista, który skomentował plany dotyczące nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. “Część z państwa zgłaszała mi np. propozycję, żeby w niedziele handel trwał osiem godzin – od 8 do 16 albo od 10 do 18. Jestem otwarty na taką dyskusję. Dla mnie ważne jest to, żeby odblokować zakaz handlu.” – wyjaśniał Ryszard Petru. Ważnym tematem był retailtech w ujęciu konsolidacji technologii i handlu. Eksperci pochylili się nad zagadnieniami związanymi z dostosowywaniem modeli biznesowych i zarządzaniem organizacją, skalowaniem biznesu poprzez inwestycje, pozyskiwaniem funduszy i optymalizacją kosztów, integracją i automatyzacją procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz wyzwaniami związanymi z logistyką ostatniej mili w kontekście quick commerce i e-platform. Nie zabrakło wątków dotyczących prośrodowiskowych działań branży. Pojawiły się tematy związane z rolą ESG w prowadzeniu biznesu, współpracą na rzecz ochrony środowiska, intensyfikacją działań ekologicznych, konsekwencjami Dyrektywy CSDR, dostępem do eko-łańcuchów wartości, wpływem ESG na wybory konsumenckie, działaniami proekologicznymi, takimi jak zero waste i monitoring zużycia energii oraz zrównoważonym łańcuchem dostaw i elektromobilnością. Zwieńczenie kongresu stanowiła dyskusja na temat nowych wymogów i obowiązków w zakresie systemu kaucyjnego w Polsce. Prelegenci rozmawiali o wyzwaniach legislacyjnych, przygotowaniach do wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce, finansowaniu i zarządzaniu tym systemem, obowiązkach związanych z punktami zbiórki opakowań oraz infrastrukturze i technologii potrzebnej do jego implementacji. W gronie prelegentów 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m.in.: Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail Jean – Philippe Magre, Prezes, E. Leclerc Polska Włodzimierz Wlaźlak, Prezes

Czytaj dalej »
kobiety biznesu

II FORUM KOBIET BIZNESU – WIDOCZNE W BIZNESIE – PRZESTRZEŃ DLA KOBIET Z PASJĄ

19  kwietnia odbyła się II edycja Forum Kobiet Biznesu, Widoczne w biznesie – spotkanie skierowane do przedsiębiorczyń z Torunia i okolic. Inicjatywa stworzona została przez Kreatorki Biznesu – Dorotę Stosik i Annę Kruz. Portal ecommerce jest Patronem medialnym tego . Event to odpowiedź na potrzeby i wyzwania kobiet, dlatego nie zabrakło czasu na networking, ale także części merytorycznej. Panie, które spotkały się w Romeo&Julia w Głogowie mogły wziąć udział w wartościowych warsztatach i wykładach, które pomogły im w jeszcze lepszym funkcjonowaniu ich biznesów. Plan warsztatów: Marta Krugan – Skuteczne mobile video czyli jak tworzyć rolki, które przyciągną uwagę Ela Wyraz – Odkryj potencjał generatywnej sztucznej  inteligencji w swoim biznesie Dorota Gładkowska – 10 tipów na wystrzelenie twojej marki w marketingu Edyta Kochman –Droga do holistycznego biznesu-  Kobiety na Zazibarze Samo Forum Kobiet Biznesu to obok wywiadów Kobiety Biznesu (prowadzonych przez Annę Kruz na antenie Radio Toruń, Ototorun.pl)  projekt stworzony przez Kreatorki Biznesu – Zadaniem jest tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń, inspiracji do działania, oraz edukacja jak w sposób SMART rozwijać małe i mikro biznesy, jak wykorzystywać lokalne możliwości do wspierania siebie nawzajem. To przede wszystkim budowanie trwałych biznesowych  relacji biznesowych opartych na zaufaniu. – Chcemy pokazać Kobietom, ale nie tylko im, jak wielka siła i potencjał tkwią właśnie w budowaniu ufającej sobie biznesowej społeczności, naszą misją jest tworzenie pozytywnych ekosystemów, pokazywanie  jak można skalować swoje biznesy, jak czasem niewiele trzeba, by spojrzeć inaczej na swoją działalność i zainspirować się nawzajem do działania – mówią Organizatorki – Dorota Stosik i Anna Kruz. – Już podczas pierwszej edycji wydarzenia dostrzegłyśmy jak potrzebne są tego typu spotkania w grupie, którą się zna, która komunikacyjnie się rozumie, która połączona jest wspólnym mianownikiem, tu są to wywiady Kobiet Biznesu, – dodaje Anna. Inicjatywę wspierają Partnerzy (logo)            

Czytaj dalej »
zwrot banków w stronę ecommerce

Zwrot banków w stronę ecommerce – czasopismo Bank

Nasz redaktor naczelny miał ogromną przyjemność wypowiedzieć się na łamach czasopism „Bank” na temat zwrotu banków w stronę ecommerce. Przedstawiamy najważniejsze jego wypowiedzi: „Platforma e-commerce daje bankom możliwość budowania silniejszych relacji z klientami. Mogą ją wykorzystać do rozszerzania swojego ekosystemu finansowego. Uruchomienie platformy e-commerce daje bankom dostęp do większej ilości danych klienta oraz pozwala im dywersyfikować swoje źródła dochodów”. Szanse banków są bardzo wysokie, ponieważ „banki mają już istniejący związek z klientami, którzy korzystają już z ich usług bankowych. To może być przewaga, ponieważ banki mogą wykorzystać ten związek do promowania swoich usług e-commerce i przyciągania klientów. Z kolei integracja usług finansowych z e-commerce może ułatwić klientom zarządzanie swoimi finansami i płatnościami. Ponadto banki są często postrzegane jako instytucje finansowe o wysokim poziomie zaufania i bezpieczeństwa. To może być korzystne w branży e-commerce, gdzie ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo transakcji są kluczowe.” Co jednak decyduje o sukcesie w e-commerce? „(…) sukces zależy od wielu czynników, takich jak strategia biznesowa, jakość usług, innowacje i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów”. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, koniecznie zapoznaj się z treścią artykułu „Zwrot w stronę e-commerce” zamieszczonym w czasopiśmie Bank (z którego pochodzą zamieszczone cytaty) w numerze 06.2023.

Czytaj dalej »

5. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji – strategiczne wyzwania dla handlu 2023

15 czerwca 2023 r. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie odbył się 5. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji (KND). Wydarzenie zgromadziło ponad 500 uczestników, którzy wysłuchali merytorycznych wystąpień i debat z udziałem liderów sektora handlu, przetwórstwa i dystrybucji, przedstawicieli administracji państwowej oraz ekspertów z Polski i zagranicy. Uroczystego otwarcia Kongresu dokonała Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Vice-President EuroCommerce. Prezes POHiD omówiła kluczowe wyzwania, z jakimi zmaga się sektor handlu, kładąc nacisk na kwestię inflacji: „Utrzymujące się ograniczenia po pandemii COVID-19, wojna w Ukrainie, największy od lat 70. XX wieku kryzys energetyczny i galopująca inflacja przyczyniły się do spowolnienia globalnej i europejskiej gospodarki. (…) Sektor handlu mierzy się z jednej strony ze wzrostem kosztów w łańcuchu dostaw, a z drugiej ze spadkiem konsumpcji, wynikającym ze słabnącej siły nabywczej konsumentów. (…) Od początku pandemii,  a zwłaszcza od wybuchu wojny w Ukrainie, sieci handlowe realizują politykę cenowo-promocyjną, która ma na celu wsparcie polskich rodzin zmagających z negatywnymi skutkami inflacji: wdrażają ogólnopolskie kampanie antyinflacyjne, programy lojalnościowe, poszerzają asortyment marek własnych. W  ten sposób  chronią polskie rodziny przed ubóstwem żywnościowym, w wielu przypadkach zapobiegając stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. (…) Ceny żywności w Polsce należą do najbardziej konkurencyjnych w skali Unii Europejskiej, co potwierdza raport McKinsey, opracowany we współpracy z EuroCommerce”. Następnie przemówienie wygłosił Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, który zwrócił się do uczestników Kongresu: „Czasy spokoju, czasy długoterminowego planowania – myślę, że to mamy na jakiś czas za sobą. Pandemia i wojna pokazały, że jedno zdarzenie geopolityczne doprowadza do konsekwencji, których nie przewidywaliśmy. (…) Myślę, że Państwa rola z punktu widzenia gospodarki jest absolutnie kluczowa. (…) W Polsce konkurencja i rozłożenie na wiele podmiotów działających na rynku, powoduje, że jesteśmy spokojni zarówno o konkurencję, jak i dostępność produktów i prawo wyboru konsumenta, który ostatecznie jest w tym wszystkim najważniejszy”. Minister Buda odczytał także list Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Premier podziękował Organizatorom Kongresu „za stworzenie możliwości dyskusji o strategicznych wyzwaniach dla handlu  w kontekście obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej”. Juan Manuel Morales, President EuroCommerce, europejskiej organizacji handlu z siedzibą w Brukseli, wygłosił key note speech pt. „EU Retail and wholesale 2030: challenges & opportunities”. President Morales podkreślił, iż „handel detaliczny i hurtowy w Europie generuje 8% europejskiego PKB” i że „jest to wielki sektor dla Europy”. Wyraził przekonanie, że „handel będzie kluczowy dla wzrostu gospodarczego w Europie, a także dla zatrudnienia, jest bowiem największym pracodawcą w UE”. Ekspert omówił ponadto najważniejsze wyzwania dla sektora w trzech obszarach, tzw. „Triple Transformation”: zrównoważony rozwój (sustainability), cyfryzacja (digitalisation), umiejętności i talenty (skills and talent). Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, przedstawił najważniejsze wnioski i rekomendacje z raportu „Polskie perspektywy gospodarcze. Trendy i scenariusze”. Raport został opracowany przez zespół ekspertów UKSW pod kierownictwem Profesora – we współpracy z POHiD. Ekspert zwrócił uwagę na rekonfigurację geopolityczną i nowy podział świata, tj. skupienie krajów w dwóch blokach – amerykańskim i chińskim. Wskazał na ryzyka dla stabilności gospodarki: „Największe ryzyka to napięcie geopolityczne, rosnąca inflacja, ograniczenia związane z  COVID”. W swoim wystąpieniu zawarł również prognozy dla gospodarki, zaznaczając iż „wzrost gospodarczy będzie niższy”. Odniósł się także do kwestii inflacji: Inflacja będzie spadała. Ceny będą rosły, ale będą rosły wolniej. Jest to m.in. wpływ Chin, które przestały być globalnym strażnikiem inflacji”.  W części otwierającej głos zabrali przedstawiciele NielsenIQ:  Małgorzata Cichecka, Advanced Analytics Director, oraz Konrad Wacławik, Head of Retailer Services, którzy zaprezentowali wyniki badań trendów konsumenckich. W ramach debaty inauguracyjnej liderzy rynku i eksperci przeanalizowali strategiczne wyzwania dla handlu. Omówili kwestie związane m.in. z kryzysem energetycznym, wysokimi kosztami działalności, inflacją, zmianą zachowań zakupowych konsumentów, otoczeniem legislacyjnym, inwestycjami w zrównoważony rozwój i digitalizację. Podczas kolejnego panelu prelegenci skupili się na zagadnieniach dotyczących konsumenta, takich jak: pojawienie się nowego typu konsumenta (napływ klientów z Ukrainy), zmiana nawyków zakupowych Polaków, będąca następstwem sytuacji gospodarczej, wpływ zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej na postawy konsumentów. Omówione zostały trendy i technologie, które usprawniają handel. Eksperci przedstawili przykłady zastosowania nowych technologii w handlu tradycyjnym                     i internetowym. Zwrócono uwagę także na procesy kształtujące współczesny rynek, m.in. rozwój handlu detalicznego, przekształcanie placówek handlowych, wielokanałowe dotarcie do klienta, budowanie doświadczeń klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej oraz zachowanie synergii między handlem stacjonarnym a e-commerce. Następnie akcent przeniesiono na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną. W spektrum poruszanych tematów znalazły się m.in.: ograniczenie negatywnego wpływu firm na środowisko, zrównoważony rozwój w regulacjach i przepisach, budowania świadomości ekologicznej klientów, zarządzanie śladem węglowym czy zjawisko greenwashingu. Zwieńczeniem Kongresu była debata „Handel jest Kobietą”, moderowana przez Renatę Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD, Vice-President EuroCommerce. Prelegentki przeanalizowały czynniki odgrywające rolę w powstawaniu luki płacowej, przedstawiły zasadę równości wynagrodzeń w świetle obowiązujących przepisów prawa, omówiły dobre praktyki sieci handlowych w obszarze równości płac oraz wskazały na pozytywne aspekty wdrażania polityki wspierania kobiet w równym dostępie do wynagrodzeń. Integralną częścią Kongresu była Strefa Innowacji, w której wystawcy zaprezentowali nowatorskie rozwiązania technologiczne i produktowe. 5. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji uświetniła Modern Retail Gala, połączona z ceremonią wręczenia statuetek Modern Retail Awards najbardziej prężnym i innowacyjnym przedsiębiorcom, którym udało się osiągnąć sukces w warunkach trudnego otoczenia gospodarczego. Nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych otrzymały firmy: LOCAL PRODUCTS: Ogrodnictwo Łukasz Kaminiarz LOCAL PRODUCTS: MBF LOCAL PRODUCTS: Rajpol, właściciel marki POLA PRODUCT INNOVATION – FOOD: Food Jack PRODUCT INNOVATION – FOOD: Purella Superfoods PRODUCT INNOVATION NON-FOOD: STEGU INNOVATIVE TECHNOLOGY: ID LOGISTICS POLSKA INNOVATIVE TECHNOLOGY: Productive24 INNOVATIVE TECHNOLOGY: Talkin’ Things SUSTAINABLE DEVELOPMENT & ESG: Hilton Foods Poland W gronie prelegentów 5. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji wystąpili m.in.: Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii, MRiT Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju / CEO & CSO, IKEA Retail Andrzej Jackiewicz, Prezes Zarządu, MediaMarktSaturn Polska Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu POHiD, Vice-President EuroCommerce, Przewodnicząca Rady Programowej Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy, UOKiK Marcin Łojewski, Członek Zarządu, Kaufland Polska Jean-Philippe Magre, Head of E. Leclerc Polska Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Żabka Juan Manuel Morales, President, EuroCommerce Tareck Ouaibi, Prezes Zarządu, Carrefour Polska Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki, Konceptów, Data, Digital & IT, Auchan dr

Czytaj dalej »

Radial prezentuje swój magazyn i omawia rolę automatyzacji oraz sztucznej inteligencji w realizacji zamówień e-commerce

Radial, czołowy dostawca rozwiązań w zakresie realizacji zamówień e-commerce B2C, należący do belgijskiej grupy bpost, zaprezentował swój magazyn w Polsce i przedstawił zainstalowaną w nim automatykę. Gościem specjalnym była profesor Aleksandra Przegalińska, ekspert AI oraz futurolog.  W podwarszawskim magazynie Radial Poland odbyło się spotkanie dla potencjalnych klientów firmy zatytułowane „Reshaping business with new technologies: automation, AI, chatbots”. Przedstawiciele firm e-commerce i sprzedaży bezpośredniej mieli okazję zajrzeć za kulisy tego nowoczesnego obiektu. Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat integracji automatyki, robotyki i sztucznej inteligencji w e-commerce, sprzedaży bezpośredniej i usługach fulfillment. Głównym prelegentem wydarzenia była profesor Aleksandra Przegalińska, wybitna futurystka z Akademii Leona Koźmińskiego specjalizująca się w sztucznej inteligencji. Zapytana o swoje przewidywania dotyczące przyszłości AI, powiedziała: „Spodziewam się rozwoju i powstawania nowych systemów, ale też masowych procesów przekwalifikowania w firmach, w których ta technologia będzie wdrażana. Biznes będzie chciał korzystać z lokalnych wersji, np. ChatGPT lub innych technologii, aby zwiększyć bezpieczeństwo i rozwiązywać problemy, które są endemiczne i specyficzne dla danej firmy. Myślę, że główną szansą, jaką możemy dostrzec, jest wzrost produktywności. Człowiek plus maszyna jest lepszy niż człowiek, ale jest też znacznie lepszy niż maszyna. Sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki pracujemy, ale nie sądzę, by pozbawiła nas pracy”.  Jednym z punktów spotkania była możliwość zapoznania się z automatyką i procesami zarządzania wdrożonymi w magazynie Radial Polska. Eksperci Radial oprowadzili gości i zademonstrowali zarządzanie zapasami, przetwarzanie zamówień oraz rozwiązania w zakresie wysyłki przesyłek. Najważniejszym elementem była automatyka skonfigurowana do obsługi zamówień głównego klienta Radial Polska, firmy doTERRA, która jest wiodącym na świecie producentem naturalnych olejków eterycznych, kosmetyków i suplementów diety. Michael Auras, Dyrektor Operacji EMEA doTERRA, omówił doświadczenia związane z implementacją tego rozwiązania i przedstawił liczby potwierdzające pozytywny wpływ zautomatyzowanej realizacji zamówień na wyniki firmy i doświadczenia klientów. Powiedział: „Nie mam wątpliwości, że wprowadzenie automatyzacji w Polsce będzie miało duży wpływ na rynek EMEA. Mamy teraz ogromny potencjał do obsługi nowych rynków i klientów, co będzie napędzać nasz przyszły wzrost i rozwój”.  Ines Kainz i Markus Neuper z firmy Knapp AG, dostawcy automatyki dla Radial Polska, podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w stosowaniu innowacyjnych technologii w logistyce. Zaprezentowali, w jaki sposób połączenie inteligentnego oprogramowanie z mechatroniką, serwisem i optymalizacją umożliwia firmie Knapp wnoszenie wartości dodanej do łańcucha wartości operatorów 3PL i detalistów. Zespół Radial, reprezentowany przez Dries’a de Love, Executive Vice President’a Europe, Leszka Czyża, Dyrektora Sprzedaży CEE oraz Tomasza Okowiaka, Dyrektora Generalnego Radial Polska, zaprezentowali misję firmy, jaką jest opracowywanie dostosowanych do potrzeb każdego klienta strategii realizacji zamówień. Korzystając z wiedzy i podejścia zorientowanego na klienta, Radial dąży do wzmocnienia pozycji marek swoich klientów. Firma wykorzystuje szyte na miarę rozwiązania, które napędzają sukces marek e-commerce i sprzedaży bezpośredniej i podnoszą jakość obsługi ich klientów. Inwestycja Radial w zautomatyzowane rozwiązanie do realizacji zamówień dla doTERRA jest doskonałym dowodem tego podejścia. Tomasz Okowiak powiedział: „Długoterminowe umowy partnerskie wspierają ten projekt. Ilustruje to nasze zaangażowanie w budowanie potencjału i dostarczanie naszym klientom najlepszych w swojej klasie rozwiązań. Jako część bpostgroup, która strategicznie koncentruje się na międzynarodowej ekspansji logistyki e-commerce, jesteśmy dobrze przygotowani do rozwoju i inwestowania zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami naszych klientów”. Wydarzenie zorganizowane przez Radial jest jednym z przykładów współpracy firmy z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach. Pozwala to firmie przewidywać zmiany w branży e-commerce i zdobywać wiedzę na temat zachowań zakupowych konsumentów. Radial konsekwentnie dostosowuje swoje operacje fulfillment do zmieniających się trendów, zapewniając wyjątkowe doświadczenia zakupowe i wspierając lojalność konsumentów w stosunku do marek swoich klientów. *** O Radial Radial Inc., spółka należąca do bpostgroup, jest globalnym ekspertem w zakresie realizacji zamówień e-commerce B2C. Od ponad 30 lat wiodące marki z całego świata z ufnością współpracują z Radial, aby spełniać obietnice dawane swoim klientom, przewidywać zmiany w branży i odpowiednio na nie reagować, a także konkurować na szybko zmieniającym się rynku. W Europie Radial zapewnia pełen zakres usług fulfillment, w tym rozładunek, transport, magazynowanie, kompletację i personalizację zamówień, pakowanie, wysyłkę oraz obsługę zwrotów i reklamacji, a także wsparcie dedykowanych opiekunów obsługi klienta i transportu. Dzięki usługom Radial, marki z powodzeniem zapewniają swoim klientom doświadczenia zakupowe, jakich oczekują oni w dzisiejszych czasach. Rozbudowana sieć centrów realizacji zamówień w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce, najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie automatyki i robotyki oraz zarządzania magazynem, elastyczne usługi transportowe i zaawansowane technologie omnichannel pomagają klientom sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów i utrzymać konkurencyjność na rynku. Jako część bpostgroup, Radial ma siłę i stabilność, aby inwestować wraz z klientami, ugruntowaną sieć dostaw ostatniej mili oraz jest zaangażowany w zrównoważone rozwiązania. Radial jest elastyczny, skalowalny i skoncentrowany na celach biznesowych swoich klientów. Więcej na: www.radial.com i profilu Radial Europe na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/radial-europe/

Czytaj dalej »

Kobieta e-commerce 2023

Jako redaktor portalu ecommerceportal.pl, miałem zaszczyt być uczestnikiem Gali Kobiety e-commerce 2023, organizowanej przez Fundację Kobiety e-biznesu. Byliśmy jednym z patronów medialnych tego wydarzenia. Jestem przede wszystkim zachwycony niesamowitą energią z jaką uczestniczki mówiły o swoich doświadczeniach z wdrażaniach swoich marzeń i pomysłów, o swojej pracy, pasji z jaką działają i jaką pasją jest dla nich e-commerce. Opowiadały również o swojej codzienności. To, co szczególnie warte podkreślenia to łączenie swojej pasji z codziennością, z bycia matkami, żonami, partnerkami. Kolejna refleksja jaka mi się nasunęła i jest to refleksja tym razem uniwersalna, to myśl, że jeśli chcesz odnieść sukces w handlu cyfrowym to wykorzystaj to, co najbardziej lubisz robić, a wtedy prawdopodobieństwo sukcesu będzie wysokie. Więc jeśli lubisz i dbasz o to co jesz, sklep z żywnością, której znasz pochodzenie będzie dobrym pomysłem. Lubisz robić wyroby szklane? Zrób to. Cenisz ubrania z odzyskanej bawełny? Dawaj, świat czeka na Ciebie, itd., itp. I jeszcze jedna myśl przekazana przez Aleksandra Szol, nie poddawajcie się, działajcie, do przodu, nie będzie łatwo, ale trzeba iść naprzód. Nikt nie daje gwarancji sukcesu w e-commerce, lecz energia, którą uruchamiasz, gdy swoją pasję przekształcasz w biznes bez granic, (bo takim jest e-commerce), to szanse na sukces są olbrzymie. Różnorodność, jaką prezentuje obecnie e-commerce pod względem formy, produktów, rozwiązań finansowych, usług wspierających, nie oferuje obecnie żadna inna branża. Jeszcze raz dziękuję fundacji Kobiety e-biznesu, osobiście dziękuję Angelika Popiołek, która była moją przewodniczką, dziękuję wszystkim nagrodzonym i czekam na przyszłoroczne wydarzenie. A co do logistyki samego wydarzenia, to zachwycające miejsce, zachwycająca kuchnia, występ i organizacja. Na koniec przypomnę myśl „Przeszkody, to te straszne rzeczy, które pojawiają się, gdy przestajesz patrzeć na swój cel”.

Czytaj dalej »
Kongres nowoczesnej dystrybucji

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji: HANDEL W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ. ANALIZA, WYZWANIA, PROGNOZY 15 czerwca br. w hotelu Sofitel Warsaw Victoria w Warszawie odbędzie się 5. Kongres Nowoczesnej Dystrybucji (KND). W wydarzeniu wezmą udział liderzy sektorów: handlu, przetwórstwa i dystrybucji, przedstawiciele administracji państwowej oraz znakomici eksperci z Polski i zagranicy. Dyskusje skupią się na analizie kondycji handlu, otoczenia geopolitycznego i gospodarczego, identyfikacji strategicznych wyzwań oraz przedstawieniu prognoz dla sektora. Prezesi i członkowie zarządów międzynarodowych koncernów handlowych omówią najważniejsze wyzwania w kluczowych obszarach takich jak: bezpieczeństwo energetyczne, rynek rolno-spożywczy, łańcuch dostaw, inflacja, konsument, rynek pracy, legislacja, zrównoważony rozwój i digitalizacja. Uczestnicy obrad wspólnie wypracują strategie biznesowe zapewniające sukces w czasach niepewności i dynamicznych zmian. Gościem specjalnym kongresu będzie Juan Manuel Morales, Prezydent EuroCommerce, europejskiej organizacji handlu z siedzibą w Brukseli. Uroczystego otwarcia kongresu dokona Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. W części inauguracyjnej głos zabierze Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii. Juan Manuel Morales, Prezydent EuroCommerce, wygłosi key note speech nt. wyzwań dla handlu na arenie europejskiej. W ramach wprowadzenia do części plenarnej, prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW, przedstawi najważniejsze tezy z autorskiego raportu nt. perspektyw rozwoju polskiej gospodarki i kondycji polskiego handlu w kontekście czynników geopolitycznych i ekonomicznych. Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director, NielsenIQ, zaprezentuje wyniki badań trendów konsumenckich. Przedmiotem debaty inauguracyjnej będą strategiczne wyzwania dla handlu, m.in. bezpieczeństwo energetyczne, kryzys w rolnictwie, inflacja, zakłócenia i rosnąca dynamika kosztów w łańcuchu dostaw, spowolnienie konsumpcji, zmiany na rynku pracy, presja legislacyjna, implementacja strategii zrównoważonego rozwoju i nowe technologie. Tematem przewodnim kolejnej debaty będzie konsument. Eksperci zastanowią się, jak klimat gospodarczy i sytuacja geopolityczna wpłynęły na zwyczaje zakupowe Polaków, czy napływ klientów z Ukrainy spowodował zmiany w sektorze handlowym, w jakim stopniu cyfrowa transformacja modyfikuje nawyki klientów, jakimi kryteriami kierują się konsumenci, jak świadomość produktowa kształtuje ich wybory. Nie zabraknie również wątku dotyczącego silver tsunami oraz aktywności zakupowej osób po 60. roku życia. Poruszone zostaną zagadnienia związane z wpływem dyrektywy Omnibus na handel tradycyjny i internetowy.  W bloku „Trendy i technologie usprawniające handel” eksperci prześledzą etapy kształtowania się rynku handlu tradycyjnego i internetowego w kontekście rozwoju nowych technologii. Prelegenci poruszą takie tematy jak m.in.: rosnąca rola e-commerce i rozwiązań omnichannelowych, modernizacja placówek handlowych, rola aplikacji zakupowych, wykorzystanie AI, AR, VR, wielokanałowe dotarcie do klienta, budowanie doświadczeń klienta na każdym etapie ścieżki zakupowej, wprowadzanie zróżnicowanych form finansowania zakupów i tworzenie nowych standardów płatności. Przedmiotem dyskusji będą także rozwiązania technologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy debaty odpowiedzą na pytania: jak wygląda społeczna odpowiedzialność firm, gdzie sieci handlowe i producenci mogą szukać sposobów na ograniczenie swojego wpływu na klimat i środowisko, jakie strategie mogą być pomocne. Dyskusja toczyć się będzie wokół zagadnień istotnych z perspektywy ESG takich jak: jakość żywności, budowanie gospodarki obiegu zamkniętego, stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu kaucyjnego, edukacja konsumencka w zakresie kształtowania postaw prośrodowiskowych wśród klientów, zapotrzebowanie na produkty neutralne klimatycznie, zmniejszanie śladu węglowego, np. w procesie doręczania przesyłek. W ramach kolejnej odsłony cyklu paneli pod hasłem: „Handel jest kobietą”, Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, porozmawia z przedstawicielkami firm członkowskich POHiD o dobrych praktykach sieci handlowych w obszarze wzmacniania pozycji kobiet w miejscu pracy. Prelegentami 5. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji będą m.in.: Renata Juszkiewicz, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju/CEO & CSO, IKEA Retail Andrzej Jackiewicz, Prezes Zarządu, MediaMarktSaturn Polska/MediaMarkt Polska Kamila Kaliszyk, Dyrektorka ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe Agnieszka Koc, Dyrektor ds. ochrony środowiska, Biedronka Marek Kolano, Dyrektor działu Data Driven Solutions w polskim oddziale Mastercard Europe Marcin Łojewski, Członek Zarządu, Kaufland Polska Markety Jean-Phillipe Magré, Head of E.Leclerc Polska, E.Leclerc Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Żabka Polska Juan Manuel Morales, President, EuroCommerce Tareck Ouaibi, Dyrektor Generalny, Carrefour Polska Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki, Konceptów, Data, Digital & IT, Auchan dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, UKSW Konrad Robak, Country & Business Development Manager, Tomra Collection Poland Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North, TOMRA Systems ASA Artur Sarosiek, CEO, Energy Solution Michał Siwek, Dyrektor Departamentu International Food & Agri Hub, BNP Paribas Bank Polska Jan Słowik, Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Lidl Polska Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów Paweł Stolecki, Dyrektor Operacyjny, Jeronimo Martins Polska Nils Swolkień, Prezes Zarządu, Decathlon Polska Paweł Świętochowski, Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Biznesu, Castorama Polska Sp. z o.o. Karol Tokarczyk, Analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight Zbigniew Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu, Lidl Polska Kinga Wyganowska, Senior Account Executive, RELEX Solutions Karolina Zajdel-Pawlak, Managing Director, NielsenIQ Kongres skierowany jest do detalistów, hurtowników i dystrybutorów, zarządców i najemców centrów handlowych, koncernów FMCG, kadry zarządzającej firm technologicznych i świadczących usługi dla retailu, firm logistycznych i dystrybucyjnych. Integralną częścią kongresu będzie Strefa Innowacji, w której wystawcy zaprezentują nowatorskie  rozwiązania technologiczne i produktowe. Wydarzenie uświetni wieczorna Gala, połączona z ceremonią wręczenia nagród Modern Retail Awards. Organizatorami Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji są: Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz MMC Polska. Śledź nas na: FB Li

Czytaj dalej »
Zamieść opinię

Zamieść opinię i wesprzyj Ecommerce Portal

Zamieść opinię! W imieniu zespołu redagującego portal ecommerceportal.pl, zwracam się do naszych czytelników i partnerów biznesowych, z prośbą o wsparcie naszej działalności, w formie umieszczenia opinii na Wizytówce Google Maps, To pomoże w rozpoznawalności i pozyskiwaniu nowych klientów. Będzie nam miło, jeśli przygotujecie swoje opinie z jak największą ilością gwiazdek, mam nadzieję, że nasza współpraca tak wyglądała i wygląda, skorzystajcie z poniższego linka. ecommerceportal.pl

Czytaj dalej »

60% Polaków czuje, że nasz kraj jest w recesji – jak powinny postępować marki, żeby zatrzymać klienta?

W Polsce trwa konsumencka recesja, czyli spadek wydatków gospodarstw domowych. Inflacja sprawiła, że klienci przewartościowali swoje potrzeby i ostrożniej podejmują decyzje zakupowe. Z badania NilsenIQ Consumer Outlook Survey wynika, że 64% klientów sklepów deklaruje zakup tylko tych produktów, które na pewno wykorzysta, a 38% twierdzi, że „mniej znaczy więcej” – osoby te podkreślają, że nie potrzebują wszystkich rzeczy, które wcześniej wydawały się dla nich niezbędne. Zmienność nastrojów konsumenckich oraz nowe trendy znacząco wpływają na marki, które muszą być elastyczne na zmieniające się otoczenie. Jak powinny postępować, aby przyciągnąć i zatrzymać klienta w środowisku, w którym aż 60% respondentów czuje, że nasz kraj jest w recesji (dane NIQ 2023)? Polacy ograniczyli swoje wydatki konsumpcyjne Według szybkiego szacunku GUS tempo wzrostu produktu krajowego brutto w IV kwartale ub.r. w skali roku było wolniejsze niż w poprzednich kwartałach (2% r/r). Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym odnotowano spadek produktu krajowego brutto w porównaniu z poprzednim kwartałem (-2,4% kw/kw) i nieznaczny wzrost w skali roku (+0,3% r/r). Co istotniejsze, spożycie w sektorze gospodarstw domowych zmniejszyło się o 1,5%. Powodów takiej sytuacji można upatrywać w – prawie przez cały rok – galopującej inflacji, która doprowadziła do spadku realnych wynagrodzeń i wymusiła podwyżki stóp procentowych. Pomimo wciśniętej pauzy przez RPP oraz nastrojów dezinflacyjnych jeszcze przez jakiś czas będzie nam ciążyła wysoka dynamika cen. Śmiało więc można stwierdzić, że mamy do czynienia z recesją konsumencką, która zostanie z nami jeszcze przez wiele miesięcy. Oznacza to, że dwa razy zastanowimy się, zanim coś kupimy. Takie nastroje tworzą trudne warunki dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Konsumenci są ostrożniejsi i mniej skorzy do wydawania pieniędzy oraz co istotne – do zaufania firmom – wskazuje Beata Grosicka, Business Development and Client Service Director GlobalSM. Z badania NilsenIQ Consumer Outlook Survey (NIQ) wynika, że 64% klientów sklepów deklaruje zakup tylko tych produktów, które na pewno wykorzysta. 52% ankietowanych spędza więcej czasu w domu, rzadziej wychodzi. 38% twierdzi, że „mniej znaczy więcej” – dane osoby podkreślają, że nie potrzebują wszystkich rzeczy, które wcześniej wydawały się dla nich niezbędne. Ponadto z powyższego badania wynika, że aż 60% respondentów z Polski czuje, że nasz kraj jest w recesji. Oszczędzamy – to jest fakt W związku z trwającą zmiennością nastrojów konsumenckich firmy na bieżąco muszą śledzić zachowania klientów i odpowiednio się do ich dopasowywać. Firma Nielsen zwraca uwagę, w jaki sposób polscy konsumenci zachowują się podczas zakupów – m.in. aż 60% twierdzi, że zaoszczędzi na jedzeniu, 40% kupuje niedrogie lub tańsze produkty, 38% kupuje dowolną markę będącą aktualnie w promocji. To wszystko oraz wspomniana recesja konsumencka sprawiają, że producenci szukają sposobów na to, by to właśnie ich produkty zostały ostatecznie włożone do koszyka, a konsument został z nimi na dłużej. W tym celu marki wykorzystują różne taktyki działań. Jedną z nich jest promocja marek własnych. Badanie Nielsen wskazuje, że w obliczu recesji prawie co czwarty Polak (23%) sięga po ten typ produktów. Co więcej, sieci handlowe często stosują reklamy porównawcze, które mają dodatkowo podkreślić atrakcyjność produktów w ramach pivate label. Co ciekawe, marki własne są coraz częściej postrzegane jako tańsze odpowiedniki marek producenckich. Jednak nie są to jedyne działania firm, które wychodzą naprzeciw aktualnym potrzebom klientów i wdrażają systemy, które z jednej strony odciążą ich budżety domowe, z drugiej budują lojalność. Powszechną taktyką są również odroczone płatności, które podczas pandemii zyskały na popularności. Według informacji PayPo – aż 89% Polaków (81% konsumentów na świecie) słyszało o tym rozwiązaniu, a 68% chociaż raz skorzystało z niego przy większych lub niespodziewanych wydatkach. Idąc dalej, wyróżniamy dodatkowo takie rozwiązania jak: raty 0% oraz czy programy lojalnościowe umożliwiające m.in. oddanie starego, używanego produktu i otrzymanie rabatu na zakup nowego. Należy mieć na uwadze, że promocje sprzedażowe w trudnych czasach nie są jedynymi narzędziami przyciągającymi konsumentów. Jest to rozwiązanie dobrze pracujące w perspektywie krótkoterminowej. Konsumenci doceniają marki, które w swoim storytellingu podkreślają wartości, z którymi mogą się utożsamić. W trudnym okresie króluje szczerość, dopasowanie do otaczających nas wyzwań i udowodnienie, iż firma rozumie swojego odbiorcę. Jednak warto pamiętać o tym, że potrzeba jest matką wynalazku, dlatego warto obserwować, czym jeszcze zaskoczą nas producenci, aby utrzymać się na rynku – podkreśla Beata Grosicka, Business Development and Client Service Director GlobalSM. GlobalSM to agencja marketingu zintegrowanego świadcząca usługi z szeroko rozumianego BTL-u i shopper marketingu dla największych światowych i rodzimych marek. Firma kompleksowo podchodzi do realizowanych projektów, umiejętnie łącząc dla swoich klientów kompetencje z zakresu trade i brand marketingu. W portfolio Global Shopper Marketing znaleźli się tacy gracze jak m.in.: Heineken, Red Bull, Grupa Żywiec, IKEA, GSK, Hochland, Powerade, STOCK, Żabka, Electrolux, Eurocash, Nestle, MGA, IPN, Techmatik, Coca-cola, PepsiCo i wiele innych. Kontakt dla mediów: Brief Me Aneta Gałka tel. 508 314 193 aneta.galka@briefme.pl

Czytaj dalej »

Bój się, ale działaj! Inauguracja programu TOP Women w e-biznesie.

„Bój się, ale działaj” – takie słowa i nie tylko wybrzmiewały podczas Gali otwarcia półrocznego programu edukacyjnego TOP Women w e-biznesie. Uroczysta inauguracja TOP Women w e-biznesie odbyła się w piątkowe popołudnie 24 lutego w formule online. Wzięło w niej udział prawie 300 osób – w tym 250 zakwalifikowanych uczestniczek, partnerzy programu oraz zaproszeni goście Fundacji Kobiety e-biznesu. Kobiety nie chcą zająć miejsca mężczyzn w biznesie. Chcą zakładać swoje firmy! 750 zgłoszeń do programu z Polski i z zagranicy wskazuje, że kobiety potrzebują wsparcia mentoringowego oraz merytorycznej wiedzy na temat biznesu. Platformy online umożliwiają prowadzenie zajęć, w których mogą brać udział uczestnicy z różnych miejsc świata w tym samym czasie. Online zbliża. Jednak jak wynika z przeprowadzonej wśród uczestniczek ankiety biznesowy świat cyfrowy jest dla wielu z nich nadal wielką zagadką. Podczas inauguracji uczestniczki miały okazję spotkać się z Ambasadorką projektu Małgorzatą Ohme, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z pierwszych kroków, jakie stawiała na drodze do swojego sukcesu. Z kolei Dyrektor marketingu i e-commerce MODIVO Aleksandra Szol opowiedziała o tym, jakie wyzwania stoją przed kobietami pracującymi z wieloma zespołami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Pracowitość, autentyczność i empatia to cechy , które wydają się być pomocne w drodze na szczyt. Płeć piękna nie chce zająć miejsca mężczyzn. Chce otwierać własne firmy, mieć pewność, że ich kompetencje zawodowe są zgodne z nowymi trendami. Potrzebuje jednak dostrzeżenia i motywacji do działania. „Wierzymy, że sukces nie ma płci. Widzimy jednak, że kobiecy potencjał potrzebuje nieco większej zachęty, aby pokonać stereotypowe bariery, stąd nasze zaangażowanie m.in. w program edukacyjny TOP Women w e-biznesie. Organizujemy także wiele własnych inicjatyw edukacyjnych, które regularnie publikujemy na naszej stronie www.polskabezgotowkowa.pl/AkademiaPrzedsiębiorcy. Widzimy, że działania, które podejmujemy przynoszą wymierne rezultaty.” – mówi Anna Spychalska-Grzeszek, Dyrektor obszaru marketingu i produktów w Fundacji Polska Bezgotówkowa. Program „Top Women w e-biznesie” to największy bezpłatny program edukacyjny w Polsce skierowany do kobiet bez względu na wiek i wykształcenie. Inicjatywa została zapoczątkowana przez Fundację Kobiety e-biznesu we współpracy z partnerami – wiodącymi firmami w Polsce takimi jak Allegro, InPost, Ceneo, MODIVO, Przelewy24, Visa, Fundacja Polska Bezgotówkowa, Ergo Hestia, Hebe, Ziaja. Metamorfoza wizerunkowa pomaga nabrać pewności siebie Tematem pierwszej z 14 sesji szkoleniowych zaplanowanych w programie, był warsztat z zakresu metamorfozy i budowania własnego wizerunku w biznesie. Znajomość technik makijażu oraz zasad ubioru właściwych dla spotkań biznesowych odbywanych zarówno on-line jak i off-line, to ważny element budujący pewność siebie. Partnerem, który szkoli i wspiera kobiety w dokonaniu wizerunkowej metamorfozy była marka MODIVO, Ziaja i Hebe. „Obserwujemy z wielkim podziwem jak Polki z całej Europy – nie tylko te mieszkające w Polsce – myślą przedsiębiorczo, rozwijają się, podążają za marzeniami o własnym biznesie i samorealizacji. Wsparcie jakie daje program TOP Women w e-biznesie jest nieocenione. To dzięki takim inicjatywom zdolne, kreatywne i inteligentne kobiety zdobywają się na odwagę by wykonać pierwszy krok, pokonać strach i urzeczywistniać swoje pomysły. Marka Hebe od zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, pomagając im stawać się jeszcze bardziej zadbanymi, szczęśliwymi i pewnymi siebie. Także jako partner w biznesie wspieramy polskie marki i młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie. Niezmiernie cieszymy się, że jesteśmy patronem już III edycji tego wyjątkowego przedsięwzięcia, jakim jest program TOP Women w e-biznesie.”– mówi Magdalena Mularuk, Dyrektor Marketingu Hebe. Wykłady podczas TOP Women w e-biznesie prowadzone przez ekspertów Tegoroczny cykl szkoleń obejmuje wykłady prowadzone przez profesjonalistów, którzy znają najnowsze trendy oraz rozwiązania dla biznesu. Podczas wykładów będą odbywały się również warsztaty oraz konkursy. Jednym z ulubionych jest konkurs TOP pomysł na e-biznes, podczas którego uczestniczki programu mogą zdobyć wsparcie finansowe dla swojej nowej działalności gospodarczej. Wystarczy, że prześlą zgłoszenie. Podczas 12 weekendowych sesji online Uczestniczki m.in. nauczą się jak założyć działalność gospodarczą i prowadzić e-biznes, jak zaprojektować samodzielnie własną stronę internetową oraz zbudować platformę skutecznie sprzedającego sklepu internetowego. Poznają tajniki kreowania profesjonalnego wizerunku marki oraz budowania jej świadomości za pośrednictwem social mediów. Zdobędą umiejętność promowania swojej witryny w wyszukiwarce oraz wykorzystywania narzędzi do mierzenia efektywności działań w on-line. Wszystkie zajęcia będą rejestrowane i dostępne w formie nagrań wideo na dedykowanej to tego celu platformie. Co ważne, uczestniczki będą miały wsparcie ekspertów podczas trwania programu i także po jego zakończeniu, na etapie tworzenia własnego biznesu. Dodatkowym atutem programu jest także możliwość poznania wielu inspirujących kobiet z różnych stron Polski i wzajemnej wymiany doświadczeń między nimi oraz wspierania się w pierwszych krokach w biznesie. O Fundacji Fundacja Kobiety e-biznesu to polska organizacja non-profit zajmująca się edukacją z zakresu narzędzi cyfrowych, e-commerce oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Organizacja dostarcza ciekawe analizy rynkowe, prowadzi działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu. Jednym z celów Fundacji jest też poprawa życia kobiet i ich rozwój zawodowy. Założycielki Fundacji – Anna Heimberger, Dorota Bachman, Agnieszka Brytan-Jędrzejowska chcą pomagać kobietom , Seniorom oraz osobom niepełnosprawnym w rozwoju kompetencji prowadzenia e-biznesu. Flagowym projektem Fundacji jest kurs edukacyjny TOP Women w e-biznesie oraz Konkurs Kobieta e-commerce. Aktualne wydarzenia oraz publikacje można śledzić na stronie www.kobietyebiznesu.pl

Czytaj dalej »

Pobierz bezpłatny ebook

Jak założyć sklep na Facebooku i Instagramie?

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie zapoznasz się tutaj: polityka prywatności.